SAZNAJTE VIŠE

Više o projektu “Upravljanje i zaštita karlovačkih rijeka” u okviru kojeg su i Tematska vijeća, saznajte: ovdje.


Oglasi

IZVJEŠTAJ O RADU ZELENOG TELEFONA U TREĆEM TROMJESEČJU 2011. GODINE

Na Zeleni telefon Ekološkog društva Pan – Karlovac u trećem tromjesečju 2011. godine zaprimili smo ukupno 19 poziva građana. U odnosu na drugo tromjesečje broj poziva je neznatno veći, dok u odnosu na isto razdoblje u 2010. godini broj poziva je veći za gotovo 100%. Ukupan broj poziva u prvih 9 mjeseci 2011. godine u odnosu na isto razdoblje 2010. godine povećan je za približno 70%, a iznosi 61.
Uspoređujući rezultate s 2009. godinom kada je na Zeleni telefon zaprimljen najveći broj poziva povećanje iznosi 7%. Od ukupnog broja zaprimljenih poziva, 4 poziva je iz Ličko – Senjske županije.
Analizirajući zaprimljene pozive utvrđeno je da se najveći broj poziva odnosi na kategoriju OTPAD (8 poziva ili 42,1%) čime je nastavljen trend prijašnjih godina kada su problemi s otpadom kod građana izazivali najviše pozornosti, premda se udio poziva u ostalim kategorijama također povećao. Ostali zaprimljeni pozivi su u kategorijama ZELENILO (5 poziva ili 26,3%), VODE (4 poziva ili 21%). Unutar kategorije ŽIVOTINJE zaprimljeno je 2 poziva što približno iznosi 10% ukupnog broja poziva u trećem tromjesečju.
Osim uobičajenih poziva vezanih uz neprimjereno odlaganje i zbrinjavanje otpada,povećava se broj upita o mogućnostima odvojenog odlaganja pojedinih vrsta otpada.
Smatramo da osim problema s divljim odlagalištima otpada najveći nedostatak u gospodarenju otpadom na razini grada i županije predstavlja nedostatak organiziranog sustava odvojenog sakupljanja otpada i postojanje manjih reciklažnih dvorišta lako dostupnih građanima. Uspostavljanje takvog sustava gospodarenjem otpadom prema postojećoj praksi pokazali su se ekonomski najisplativijim, a studije su pokazale da se lakšim pristupom do određenog zelenog “otoka” mnogostruko podiže stopa reciklaže otpada ali i smanjuje količina koja odlazi na odlagališta.
Upravo zbog toga nužno je što prije uspostaviti takav sustav gospodarenjem otpadom na razini grada i županije jer on predstavlja elementarni dio cjelovitog sustava gospodarenjem otpadom. Svaki razgovor o Centru za gospodarenjem otpadom(ma gdje bio) nema apsolutno nikakvog smisla bez uspostavljanja njegovih elementarnih dijelova. Također, nužno je kontinuirano provođenje edukacije građana kako bi sustav efikasno mogao zaživjeti.
Trend iz prvog tromjesečja kada je udio anonimnih poziva bio po prvi puta manji od neanonimnih se nije nastavio. U ovom razdoblju nastavljen je trend prijašnjih godina kada je broj anonimnih poziva (12) uvijek bio veći od neanonimnih (7).
Bez obzira na pozitivne pomake još uvijek se kod građana osjeća strah pri prijavi određenih problema. Među građanima je također primjećeno znatno nepovjerenje u tijela javne vlasti što smatramo opravdanim, jer iz iskustva rada Zelenog telefona i u ovom tromjesečju tijela javne vlasti često ne odgovaraju na zaprimljene dopise(prijave) ili to čine nakon višestrukog požurivanja i upozoravanja na obvezu koju imaju prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.
Broj poziva pripadnika muškog spola(9) gotovo je izjednačen s brojem poziva žena(10).
Udio riješenih slučajeva je približno 57%. Produljenju vremena za rješavanje pojedinih problema uvelike pridonosi sporost i tromost određenih nadležnih službi.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNIJENJA

Ekološko društvo Pan-Karlovac provelo je istraživanje javnog mnijenja građana grada
Karlovca o korištenju i zaštiti karlovačkih rijeka. Istraživanje je provedeno u okviru projekta
„Upravljanje i zaštita karlovačkih rijeka“ kojeg je nositelj Ekološko društvo Pan-Karlovac, a
partner Grad Karlovac. O rezultatima istraživanja s detaljnjim pojašnjenjima možete pročitati ovdje.


SAJAM UDRUGA 2011.

Eko Pan na sajmu udruga u Karlovcu. Perivoj, subota, od 9 do 13 sati, posjetite nas, informirajte se o našim projektima, aktivnostima i članstvu, a kupnjom platnene vrećice podržite Eko Pan i odaberite zelenu kupovinu. Vidimo se!


PREDAVANJE U VOJNIĆU

Povodom Međunarodnog dana mira i kampanje “Hrvatska volontira”, osnovna škola Vojnić organizirala je volontersku akciju za roditelje i učenike. U sklopu akcije i na poziv škole, članovi Eko Pana održali su zanimljivo predavanje o temama zaštite okoliša, ekološkog otiska, održivom razvoju, važnosti volontiranja te o primjeni načela 5R u svakodnevnom životu (reuse, repair, reduce, recycle, rethink). Predavanje je koristilo podjednako i učenicima i njihovim roditeljima, a najviše interesa pokazali su za aktualnu gradnju earthshipa na zemljištu budućeg permakulturnog centra udruge.
Eko Pan u ovoj školskoj godini planira nastaviti s predavanjima i radionicama na području Karlovačke županije.
Zahvaljujemo se osnovnoj školi Vojnić, vidimo se opet!


GRADNJA EARTHSHIPA

Prošlog vikenda, članovi Eko Pana nastavili su s gradnjom pokazne kućice od rabljenih auto-guma. Kućica se gradi na zemljištu budućeg Eko centra naše udruge u selu Šćulac, pored Barilovića i uz prekrasnu rijeku Koranu. S gradnjom planiramo završiti tijekom ove jeseni, a kako napredujemo možete redovno pratiti na našoj stranici. Svi ste pozvani pridružiti nam se u gradnji!


IPA PROJEKT ULAZI U NOVU FAZU

Eko Pan nastavlja s projektom “Upravljanje i zaštita karlovačkih rijeka”. Podsjećamo, projekt je financiran u sklopu europskog IPA fonda i traje ukupno 14 mjeseci. Tijekom ljeta dovršena je baza podataka iz područja voda te je uspješno proveden upitnik o stavovima građana te predstavnika tvrtki i udruga o karlovačkim rijekama. Rezultati analize upitnika uskoro će biti predstavljeni javnosti. Također, početkom listopada s radom počinju Tematska vijeća. Biti će ukupno četiri vijeća s po najmanje deset predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora. Vijeća će obuhvatiti teme od biorazniolikosti,poljoprivrede, infrastrukture, energetike, gospodarstva, turizma i kulture, a rezultati rada biti će predstavljeni na javnim raspravama tijekom ove jeseni i zime te postati sastavnim dijelom Strategije upravljanje i zaštite karlovačkih rijeka, koja je i konačni cilj ovog projekta.