Programi

Kako bi se ostvarila vizija Eko Pana, aktivnosti će se provoditi kroz 9 programskih područja. Svaki od programa ima voditelja koji je zadužen za izradu operativnoga plana za pojedino područje za razdoblje od pet godina.

PRAVO ZA OKOLIŠ

OČUVANJE KOPNENIH VODA

OBNOVLJIVA ENERGIJA ZA SVE

ODRŽIVO UPRAVLJANJE OTPADOM

ODRŽIVA GRADNJA

EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA I ORGANSKA HRANA

ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI

EDUKACIJA O ZAŠTITI OKOLIŠA I ODRŽIVOM RAZVOJU

PROMICANJE I POTICANJE VOLONTERSTVA

Komentari isključeni za Programi