EDUKACIJA

EDUKACIJA

Edukacija o ekologiji, zaštiti prirode i okoliša važno je programsko područje na kojem rade članovi i članice Eko Pana. Iako se ona provodi indirektno i kroz svakodnevna dežurstva na Zelenom telefonu kao i direktno kroz program Stručna praksa smatrali smo važnim izdvojiti programe edukacije tj. ekološkog odgoja djece osnovnoškolske i srednjoškolske dobi.

Prilikom dogovaranja suradnje, u razgovoru sa nastavnicima biologije, učiteljima razredne i stručne nastave, zaključili smo da potrebe i interes za provođenje ekoloških radionica i tribina postoje u osnovnim i srednjim školama karlovačke županije.

Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje nadopunjuju školsku nastavu i rad, sadržajima i informacijama koje nisu dostupne u školskim udžbenicima te metodama praktičnog rada i igre.

EKOLOŠKE RADIONICE ZA OSNOVNE ŠKOLE

Radionice se provode na osnovnim školama Karlovcu i užoj okolici.

Na radionicama se obrađuje 12 različitih tema vezanih za ekologiju i zaštitu okoliša i prirode. Djeca uče kroz istraživanje u prirodi, pokuse, određivanje približne kakvoće vode pomoću uzoraka uzetih na rijekama, kompostiranje, izradu predmeta i panoa itd. Dječji radovi napravljeni na radionicama koriste se u izradi kalendara i razglednica.

TRIBINE ZA SREDNJE ŠKOLE

Teme tribina o zaštiti prirode i okoliša određuju sami sre

dnjoškolci putem upitnika. Obradom upitnika određuju se najzastupljenije teme.

U samo moderiranje tribina (pozivanje gostiju, detal

jno istraživanje teme, vođenje tribine) uključeni su članovi i članice Eko Pana.

U uvodnom, teorijskom dijelu učesnike radionice upoznaje se s osnovnim pojmovima teme koja se obrađuje, a nakon toga učesnici kroz praktični rad, raspoređeni po grupama, osmišljavaju moguće načine rješavanja zadanog problema.

Ovakvim načinom rada cilj nam je potaknuti srednjoškolce na aktivnije sudjelovanje u procesima odlučivanja i rješavanja problema u zajednici, ali i na volonterstvo i njegov doprinos zajednici.


natrag na PROGRAMI

Oglasi
Komentari isključeni za EDUKACIJA