OTPAD

Pravilno gospodarenje otpadom je ono u kojem je slijed opcija: prevencija nastanka otpada, smanjivanje količine održavanjem, popravljanjem, prodajom ili dijeljenjem, ponovno iskorištavanje proizvoda ili pakiranja, prerada i konačno kao posljednja opcija njegovo odlaganje.

Kroz godine članice i članovi Eko Pana redovito provode projekte koji uključuju stvaranje racionalnog i održivog odnosa prema otpadu.

Organski otpad

Kroz višegodišnji projekt (E)kompostiranje uz edukaciju građani i ekološke sekcije škola su i aktivno uključeni u sami proces reciklaže otpada, ne samo na način selektiranja različitih tipova već i direktnom proizvodnjom i korištenjem produkata reciklaže organskog otpada. Provedena je edukacija građana i školske djece o tome na koji se način organski otpad iz kućanstva može pretvoriti u korisnu sirovinu. U suradnji s Prirodoslovnom školom u Karlovcu provedeno je istraživanje postupaka i procesa kompostiranja.

Električki i elektronički otpad i iskorištene baterije

Električni i elektronički otpad količinski je najbrže rastući otpad. Čine ga kućanski aparati (TV, radioaparati, video, hladnjaci…), računala, telefoni, mobiteli, kazetofoni, itd. Najveći broj ovog otpada je opasni otpad zbog komponenti koje sadrži, no usprkos tome nalazimo ga na odlagalištima komunalnog otpada. Novi Pravilnik uspostavlja sustav odvojenog skupljanja električnog i elektroničkog otpada radi njegove oporabe i zbrinjavanja. Unutar projekta Pozeleni ! akcijama organiziranog prikupljanja elektroničkog otpada i iskorištenih baterija željeli smo skrenuti pažnju na potrebu odvojenog prikupljaja upravo zbog njegovih opasnih komponenti.

Odvojeno prikupljanje otpada

Gdje se koje smeće meće projekt je kojim se sustavnim informiranjem i educiranjem o problemu otpada (vrste otpada, mogućnosti recikliranja, načini zbrinjavanja i relevantne adrese) rade pomaci u obaviještenosti građana. Građani su upoznati s načinima i razlozima smanjivanja količine otpada u domaćinstvima, a s druge strane o načinima odvajanja odlaganja otpada.

Smanjivanje količine

Veliko jesensko i proljetno čišćenje projekt je u suradnji s Udrugom za kreativni razvoj Domaći. Organiziraju se sajmovi rabljenih stvari na polugodišnjoj osnovi.


natrag na PROGRAMI

Oglasi
Komentari isključeni za OTPAD