ZELENI TELEFON

Još 1992. godine uspostavljen je prvi servis namijenjen građanima za informacije i probleme vezane za okoliš, prirodu i njihovu zaštitu. Uspostavljen je u okolišnoj udruzi Zelena akcija u Zagrebu i nazvan je Zelenim telefonom.

Nakon osnutka prvog Zelenog telefona i druge udruge odlučile su pokrenuti isti takav servis, osnovana je Mreža koju danas čini jedanaest udruga: Zelena Akcija iz Zagreba, Eko Pan iz Karlovca, Ekološko društvo Žmergo iz Opatije, Zelena Istra iz Pule, Sunca iz Splita, ZEO Nobilis iz Čakovca, Franjo Koščec iz Varaždina, Zeleni Osijek iz Osijeka, Zelni San iz Vinkovaca, Eko Zadar iz Zadra i Krka – Knin iz Knina.

Ugovorom sa HT-om Mreža je osigurala i jedinstveni telefonski broj za područje cijele Hrvatske: 062 123 456. Na taj način se po cijeni lokalnog poziva iz bilo kojeg dijela Hrvatske pozivi preusmjeravaju na najbližu udrugu. Međusobnim dogovorom svaka udruga pokriva županiju u kojoj ima sjedište, a neke od udruga i susjedne županije.

U projekt smo se uključili 1999. i time postali punopravna partner udruga u Mreži Zelenih telefona. Ekološko društvo Pan – Karlovac pokriva Karlovački i Ličko – senjsku županiju.

Zeleni telefon je servis kojem je cilj poticanje građana na aktivnije sudjelovanje u zaštiti okoliša, te nadležnih institucija na učinkovitije rješavanje problema u okolišu. Svaki građanin Hrvatske može prijaviti problem u okolišu, zatražiti pomoć ili informaciju na jedinstveni telefonski broj 062 123 456 (cijena lokalnog poziva). Aktivisti Zelenog telefona direktno se uključuju u rješavanje problema kontaktirajući nadležne institucije, prateći postupanje inspekcija i zagovarajući pravo građana na sudjelovanje u odlućivanju.

Radi lakšeg pregleda broja zaprimljenih poziva po mjesecima te vrste problema na koji se pozivi odnose, i obrade i usporedbe podataka uvedena je jedinstvena kategorizacija poziva na servis Zelenog telefona Hrvatske.

Do 2007. godine Tablicu za kategorizaciju poziva sačinjavala su sljedeća područja: BUKA, GRADNJA, OLUPINE, OTPAD, PROMET, OSTALO, RUDARENJE, ŠUME, VODE, ZELENE POVRŠINE, ZRAK I ŽIVOTINJE.

Od 2007. pojavom suvremenih tehnologija ukazala se potreba za uvođenjem novih te eliminiranjem pojedinih kategorija.

Mreža Zelenih telefona Hrvatske sada kategorizira pozive prema novom popisu: BUKA, GRADNJA, OTPAD, PROMET, OSTALO, RUDARENJE, ŠUME, VODE, ZELENILO, ZRAK, TLO, ZRAČENJA I ŽIVOTINJE.

STATISTIKA POZIVA NA ZELENI TELEFON KARLOVAČKE I LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE KROZ GODINE


natrag na PROGRAMI

Oglasi
Komentari isključeni za ZELENI TELEFON