PRAĆENJE STANJA BIJELE RODE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

O PROJEKTU

Završni rad na temu “Praćenje stanja populacija bijele rode (Ciconia ciconia L.) u Karlovačkoj županiji”, autorice Gordane Zatezalo, inače članice Eko Pana, bio nam je polazišna točka u pokretanju i razvijanju ovoga projekta.
Gordana je tijekom dvije godine pratila populaciju bijele rode u Karlovačkoj županiji i na taj način utvrdila točnu bazu podataka o broju gnijezda i populaciji rode u Karlovačkoj županiji.
Time nam je osigurala temelje za daljnje aktivnosti unutar kojih ćemo i dalje istraživati se brojnost parova, uspješnost gniježđenja i trend populacija bijele rode u Karlovačkoj županiji.
Osnovna svrha istraživanja je potaknuti praćenje stanja ove vrste jer se u Europi smatra važnim indikatorom stanja okoliša.

O STANJU BIJELE RODE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

Bijela roda je ptica gnjezdarica riječnih dolina kontinentalne Hrvatske. Istraživanjem brojnosti ustanovljeno je da u Hrvatskoj živi oko 1500 parova bijele rode. Trend njezinih populacija u Hrvatskoj je zasada stabilan.

Na području Karlovačke županije zasad ne postoje točne studije o broju i položaju gnijezda, stoga je cilj ovog istraživanja utvrditi točan broj gnijezda, točan položaj gnijezda, broj aktivnih i neaktivnih gnijezda, razloge neaktivnosti pojedinih gnijezda, smještaj gnijezda obzirom na postojeću infrastrukturu, razloge stradavanja, broj mladih u gnijezdima te potaknuti daljnji monitoring i prikupljenim podacima sudjelovati u projektu stvaranja baze podataka o broju gnijezda u Republici Hrvatskoj. Izuzetna važnost pridodana je podacima o smještaju gnijezda na dotrajalim objektima i stupovima električne mreže jer se pravovremenim djelovanjem mogu potaknuti nadležne ustanove na djelovanje kako bi se takva gnijezda sačuvala.
Prikupljanje i sistematizaciju podataka volonterka Eko Pana provela je u 2010. i 2011. godini u dvije faze. Prva faza odnosila se na kartiranje gnijezda, a druga na prebrojavanje adultnih i juvenilnih jedinki. Istraživanjem je utvrđeno da je ovo najjužnija županija u Hrvatskoj sa stalnom prisutnošću gnijezda bijele rode, te da se posljednje dvije godine na ovom području nalazi četrdesetak gnijezda, što je znatno manje od ostalih sjevernih i istočnih županija Hrvatske. Ta činjenica ne iznenađuje, budući da Karlovačka županija samo svojim sjevernim dijelom zadovoljava staništa koje bijela roda preferira.

REZULTATI PREBROJAVANJA U 2012.

Nakon provedenog kartiranja i prebrojavanja u 2012.-oj godini pronađene su neke nove lokacije gnijezda koje prijašnjih godina nisu uočene, a za dva gnijezda, jedno u Draganiću i jedno u Rečici sigurni smo da su novoizgrađena. Nakon prebrojavanja juvenilnih jedinki može se zaključiti da ova godina nije bila dobra za pomladak roda. Naime aktivna su 42 od 54 gnijezda što je manje od prethodnih godina prebrojavanja, a mladih ptića pronađeno je 70 što je znatno manje od prethodne godine, obzirom da je tada promatrano 47, a u ovoj godini 54 gnijezda.
Elektri Karlovac dostavljen je popis svih gnijezda kojima je potrebna hitna sanacija zbog mogućnosti rušenja i pričinjavanja štete kako za rode tako i za električne vodove kuća. Očekuje se da će do sljedeće sezone gniježđenja u ožujku kritična gnijezda biti sanirana.

Tablica 1: Broj poznatih gnijezda bijele rode po lokacijama u 2010., 2011. i 2012. godini.

Za samo dva gnijezda sigurni smo da su novoizgrađena u 2012. Ostala su dodana u 2012. -oj, ali prema informacijama lokalnog stanovništva postojala su i ranijih godina.

Tablica 2: Broj poznatih aktivnih gnijezda u 2010., 2011., i 2012. godini

Na mjestima gdje se na strujni stup spaja više od dva voda potrebna je sanacija u smislu podmetanja postolja kako ne bi došlo do stradavanja roda koje gore gnijezde, a opasnost prijeti i ljudima koji žive u neposrednoj blizini gnijezda.

Graf 1: Smještaj gnijezda obzirom na infrastrukturu u Karlovačkoj županiji

Graf 2: Usporedba smještaja gnijezda bijele rode s nekim županijama za koje smo pronašli podatke

U priloženoj karti mogu se vidjeti lokacije navedenih gnijezda.

2 komentara to “PRAĆENJE STANJA BIJELE RODE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI”

  1. POZIV STANOVNICIMA KARLOVAČKE ŽUPANIJE « Ekološko društvo Pan – Karlovac Says:

    […] Naše volonterske Gordana i Željka obradile su i objavile podatke o populaciji bijele rode u Karlovačkoj županiji u 2012.-oj godini. Rezultate praćenja možete pročitati ovdje. […]

  2. INVITATION TO KARLOVAC COUNTY CITIZENS « Environmental Association Pan – Karlovac, Croatia Says:

    […] white storks in the Karlovac County in the 2012. Monitoring results can be found only on Croatian here. We invite the public to let us know if have any knowledge about the locations of nests that were […]


Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s